4_Anak_anak_Jasri

4 ANAK ANAK JASRI
previous arrow
next arrow
Slider
//baanonderwijsmanagement.com/wp-content/uploads/2018/01/20171125_092754-e1515156189508.jpg

Informatie over het onderwijsproject ‘4 Anak anak Jasri’

Jasri, een voorstad van Amlapura, is gesitueerd aan de oostkust van Bali. Op één van de basisscholen zitten kinderen waarvan de ouders c.q. verzorgers heel veel moeite hebben om hun kinderen te voorzien van spullen, die door de school verplicht aangeschaft moeten worden. Gedacht moet hierbij worden aan bijvoorbeeld schooluniformen en werkboeken. Veel ouders hebben geen baan, dus geen inkomsten. Kinderen proberen een steentje bij te dragen door na schooltijd vrachtauto’s schoon te maken of bloemen, bestemd voor ‘offerstukjes’, te maken. Geld wordt veelal geleend met hoge woekerrentes; aflossing van de leningen verloopt moeizaam: er is sprake van een vicieuze cirkel van financiële nood. Met het onderwijsproject ‘4 Anak anak Jasri’ (‘Voor de kinderen van Jasri’) wordt getracht de financiële nood van ouders / verzorgers van leerlingen van de ‘Sekolah Dasar No 6’ enigszins te verzachten. Dat kan op twee manieren:

  1. door een bedrag te doneren;
    2. door één of meer leerlingen te sponseren.

De selectie van, op dit moment, 11 leerlingen heeft plaatsgevonden door de directrice van de school. Als er voor de tweede manier wordt gekozen, vragen wij een bedrag van 70 euro’s, ongeveer Rp. 1.000.000, per leerling per kalenderjaar. De ouders/verzorgers kunnen voor 70 euro’s het volgende aanschaffen:

3 paar schooluniformen;
1 set sportkleding en sportschoenen;
1 paar schoenen;
1 rugtas;
werkboeken.

 

Indien gewenst, versturen wij een foto (met naam) van de gesponsorde leerling en wordt u enige keren per jaar door ons over die leerling geïnformeerd. Er zal geen sprake zijn van uitvoerige verslaglegging maar van summiere informatie. U zult van de leerling ook geen tekeningen of wat dan ook ontvangen. Donaties en / of sponsorbedragen gelden voor het kalenderjaar 2019. Of uw financiële bijdrage op een juiste wijze wordt besteed, wordt gecontroleerd door een leerkracht van de school, I Komang Suarmaya (één van onze personeelsleden) en door ons.

Uw financiële bijdrage zien wij graag tegemoet op bankrekening NL 88 RABO 0328 3924 56 van ‘4 Anak anak Jasri’. Binnenkort zal de stichting de ANBI-status ontvangen, wellicht van belang voor eventuele belastingaftrek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen middels joruvermeulen@hotmail.com

 

WBack To Top