Referenties

ONZE REFERENTIES
previous arrow
next arrow
Slider

referentie Lowys Porquinstichting

Soms is het goed om bij het vertrek van een directeur een interim-directeur aan te stellen op een school. Dit geeft meer tijd om een nieuwe directeur voor de school te zoeken. Daarnaast kan het soms nodig zijn om ook ruimte te creëren voor het doen van verdiepend onderzoek binnen een school of team, zodat nog gerichter naar een geschikte opvolger kan worden gezocht.

Gerold heeft zich als interim-directeur geprofileerd als een ervaren directeur die voor rust en continuïteit heeft gezorgd. Hij kan zich snel aanpassen aan de context en maakt gemakkelijk contact met de medewerkers en ouders van de school. Je kunt het meteen aan Gerold overlaten en uit handen geven. In zijn wekelijkse terugkoppeling praat hij het bestuur bij en hij trekt indien nodig eerder aan de bel.
We kenden Gerold uit een eerdere interim-opdracht die we hem enige tijd geleden hadden gegeven. Hij heeft tijdens beide opdrachten laten zien dat hij communicatief zeer vaardig is, team en ouders op rustige wijze aan zich weet te binden en veel ervaring heeft als directeur, waardoor hij snel in verschillende contexten uit de voeten kan.

Els Kooijmans, plv. voorzitter CvB LPS
Augustus 2019

referentie Stroomm

Gerold is een betrouwbare interim directeur die op rustige wijze leiding neemt in de school. Hij straalt ervaring en senioriteit uit en beweegt zich makkelijk tussen teamleden en ouders. Hij communiceert zorgvuldig met zijn opdrachtgever en voegt snel in een bestaande organisatie in. Gerold is een ervaren interim die de werkwijzen, procedures en systemen van een organisatie zelfstandig eigen maakt. Bij Stroomm heeft Gerold een zwangerschapsverlof van de directeur waargenomen. De opdracht ‘dagelijkse schoolleiding, going concern en het coachen van nieuwe, jonge bouwcoördinatoren’ pakte hij op professionele en prettige wijze op.

Esmée Smit
Voorzitter College van bestuur Stroomm, augustus 2019

 

Van de MR van deze school het volgende:

De MR kijkt tevreden terug op dit schooljaar, waarin de school veel veerkracht heeft getoond. Na een turbulentere periode, stond er dit jaar een goed team dat al heel snel op elkaar was ingespeeld. Interim directeur Gerold Baan heeft de afgelopen maanden zijn kennis en kunde kunnen inzetten om – grotendeels achter de schermen – de school en het team van zijn hulp en advies te voorzien. Hij heeft de MR in de laatste vergadering geïnformeerd over zijn bevindingen, waarmee de directeur, na haar zwangerschapsverlof, goed verder kan. Wij danken Gerold voor zijn waardevolle inzet.

Conexus

De Heer Baan heeft op verschillende scholen van Conexus op verschillende momenten gedurende langere tijd het directeurschap waargenomen: De Tovercirkel in Malden (circa 300 leerlingen, Jenaplan), De Wingerd (circa 350 leerlingen) en De Luithorst (320 leerlingen). Gerold Baan heeft zich daarbij een ervaren directeur getoond, van vele markten thuis. Met zijn rustige en representatieve voorkomen weet hij vooral team en ouders in korte tijd aan zich te binden.

dr. A.W.H. (Toine) Janssen
lid college van bestuur Conexus

Referentie Lijn 83

Het kan je overkomen als bestuurder dat je van het ene op het andere moment een interim-directeur nodig hebt… Een kennis van met bracht me in contact met Gerold Baan en die had op dat moment juist wat ruimte.  Eén gesprek was voldoende om over en weer het vertrouwen te hebben dat Gerold voor Lijn 83 op dat moment op die plek de goede persoon zou zijn. En dat is gebleken. Vanaf dag  één was Gerold er voor en namens de Maria Goretti: ervaring, rust, inzicht, en een toegankelijk, prettig persoon.

Drs. A.J.M. (Toon) van den Hanenberg
Voorzitter College van Bestuur

Referentie PCO Bunschoten

In december 2013 barste op een van onze basisscholen een bom. Een sluimerende onvrede tussen een groot deel van het team en de directeur kwam in een stroomversnelling. Onderzoek wees uit dat de directeur een negatief effect had op de werksfeer (m.n. cultuur en welbevinden). Als bestuur besloten we de directeur op non-actief te stellen. Een interim-directeur moest komen om rust te brengen in het team. Vanuit een eerdere ‘klus’ wisten we dat Gerold Baan weleens de juiste persoon kon zijn. Hij was op dat moment (gelukkig) twee dagen per week beschikbaar. We arrangeerden op korte termijn een gesprek, waarin we al snel tot de conclusie kwamen dat Gerold ‘the right man’ was.
Gerold startte na de kerstvakantie, januari 2014, en bracht rust in het team. Tegelijkertijd haalden we expertise van buitenaf voor een traject met het team (ook daar moest aan gesleuteld worden). We namen overigens afscheid van de directeur.

De opdrachten die Gerold meekreeg waren:
breng rust in de tent (mensen vertrouwen en waardering geven);
zorg dat de school goed draait (voortgang en uitbouw van de organisatorische en onderwijskundige continuïteit);
leiding geven aan het traject dat door een extern werd gedaan (teamtraject rond communicatie en cultuur);

Na een aantal maanden werd duidelijk dat de school nog niet rijp was voor een nieuwe directeur. Er waren goede stappen gezet, maar de weg was nog niet geëffend voor de werving van een nieuwe directeur. We besloten om de opdracht met Gerold te verlengen. Van twee dagen bouwden we zijn aanwezigheid op school uit naar 3 dagen per week.  In totaal is Gerold Baan anderhalf jaar lang actief geweest als interim-directeur, tot de zomervakantie van 2015.

Gerold hanteerde een werkwijze met voortgangrapportages die per 6 tot 8 weken werden uitgebracht en vervolgens besproken. In de opzet van de rapportage kwamen alle facetten van de school aan bod: personeel, financiën, huisvesting, onderwijs, communicatie, (kwaliteits)zorg, cultuur, organisatiestructuur, ouders.

In maart 2015 constateerden we met elkaar dat de school weer toe was aan een nieuwe directeur. De eindrapportage en overdracht is prima verlopen. Gerold heeft zich tot het eind verantwoordelijk gevoeld voor de school. En nog steeds is hij bereikbaar voor vragen, zowel vanuit de nieuwe directeur als van mij als bestuurder.
De teamleden hebben van Gerold met een ontspannen bowling en borrel afscheid genomen. Na de zomervakantie hadden we in de eerste week een diner met de directeuren van de scholen binnen de vereniging. Gerold was ook uitgenodigd en schoof (net terug van zijn vakantieadres) graag aan. Namens de directies kreeg hij een Spakenburgs kookboek als herinnering.

Ik heb Gerold Baan leren kennen als een ervaren interim directeur die snel in de gaten heeft hoe de hazen lopen. Gerold is plichtsgetouw, deskundig, betrokken, flexibel en loyaal.

Hans van Tricht, Directeur-bestuurder

Referentie Conexus

Gerold Baan heeft van oktober  t/m december 2014 als interim-directeur gewerkt op een van onze basisscholen als overbrugging in de vacatureperiode na het vertrek van de directeur.
Het was maar een korte periode, toch heeft hij in die korte tijd laten zien op welke wijze hij interim-werk invult. Gedegen, concreet, helder en vooral planmatig. Met name de tussentijdse terugkoppeling van ervaringen middels een rapportagedocument heeft indruk gemaakt. Dit vanwege de compacte, maar zeer volledige vorm, waarbij alle aspecten van de basisschool aan bod komen. Dat gaat van personele zorg en  de onderwijskwaliteit tot en met inzicht in het onderhoud, methodes en alle andere zaken. Door zijn zakelijke en professionele aanpak, gekoppeld aan zijn rustige persoon  geniet hij al snel het vertrouwen van personeel en ouders.

Barend de Gooyert,  P & O  Conexus Nijmegen

Referentie Stichting Het Rijnlands Lyceum

Gerold Baan heeft van juni 2013 t/m augustus 2014 als interim-directeur gewerkt op een van onze basisscholen. De directeur was langdurig ziek en moest vervangen worden. We hebben deze periode gebruikt om een aantal kwaliteitsissues aan te pakken. Gerold is begonnen met een plan van aanpak en dit plan is de basis geweest voor een belangrijke verbeterslag. Het betrof de invoering van ParnasSys, het handelingsgericht werken, het maken van groepsplannen, het herijken van de zorgstructuur, de invoering van VTTO in alle leerjaren, een reorganisatie van de bouwcoödinatie, teambuilding en herstel van onderling vertrouwen, verbetering van de communicatie met ouders en medezeggenschap en het begeleiden van een bouwtraject van een multifunctionele ruimte. Dankzij Gerolds inzet heeft de school in een jaar tijd grote stappen vooruit gezet op het gebied van kwaliteit en is het team weer een hecht team geworden dat de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet. Daarmee heeft Gerold een uitstekende basis gelegd voor zijn opvolger.

Maarten Knoester

Bestuurder Stichting Het Rijnlands Lyceum

 

Referentie Stichting Proominent

Gerold is korte tijd interim-directeur geweest op een school waar onvrede heerste over het gevoerde beleid. Zijn opdracht was om weer rust en welbevinden bij het personeel aan te brengen. Hij heeft in zijn interim-periode draagvlak weten te creëren voor beleidsmatige keuzes en aangekoerst op herstel van professionele relaties. Dat deed hij door het bieden van een luisterend oor, mensen in vertrouwen te nemen, heldere besluitvormingsprocessen uit te zetten en duidelijke inhoudelijke keuzes te maken. Zijn opdracht is naar tevredenheid afgerond met de komst van een nieuw geworven directeur.

Willem Kuijpers, interim bestuurder Proominent

Juli 2020

WBack To Top